Inici del Contingut

Informació general

Normativa

Reial decret 1707/2011, de 18 de novembre, pel qual es regulen les pràctiques acadèmiques externes dels estudiants universitaris.

Normativa de les Pràctiques Acadèmiques Externes de la UdL, aprovada pel Consell de Govern de 26 de novembre de 2014

Entitats colaboradores

Relació d'empreses col·laboradores amb l'EPS