Part superior de la pàgina
Inici del Contingut

Grau Enginyeria en Organització Industrial i Logística    

                                                                     

                                                          Segell i certificat de qualitat AQU Catalunya

 

L’objectiu de la titulació de Grau en Enginyeria en Organització Industrial i Logística de l’Escola Politècnica Superior(Campus Igualada) és formar als estudiants amb els coneixements, habilitats i actituds, tant tècniques com de gestió empresarial que els proporcioni les competències necessàries per ser capaços de:

  • Promoure la millora contínua i la innovació de productes i de serveis.
  • Incrementar la competitivitat i la sostenibilitat de les activitats industrials i de serveis.
  • Aplicar els models organitzatius, serveis i processos tecnològics més adequats a cada empresa.

Per això la configuració del pla d’estudis s’orienta a l’adquisició, per part dels alumnes, de coneixements, capacitats i destreses, i d’una perspectiva oberta per a adaptar-se als nous escenaris que puguin trobar-se en el seu futur professional.

Cursant el Grau en Enginyeria en Organització Industrial i Logística es compagina la formació tècnica pròpia d'una enginyeria amb la formació en gestió i administració d'empreses, tant del sector industrial com de serveis, d'acord amb criteris d'eficiència, sostenibilitat i millora continuada de la qualitat. L'alumne es formarà en àrees com la gestió empresarial, l'economia, l'organització de la producció, la política d'empresa, l'organització del treball i dels recursos humans, la gestió de la innovació, el màrqueting o la logística, sense oblidar les àrees pròpies de l'enginyeria, com l'automatització i el control industrial, les tecnologies mediambientals, l'enginyeria de materials o l'enginyeria de fluids, entre d'altres.