Inici del Contingut

Per què estudiar aquest Grau a la UdL?

Els estudis de Grau en Enginyeria en Organització Industrial i Logística compaginen la formació tècnica pròpia d’una enginyeria, amb la formació en gestió i administració d’empreses perquè els futurs graduats estiguin en condicions de dirigir qualsevol departament de qualsevol empresa del sector industrial o del sector serveis d’acord amb criteris d’eficiència, sostenibilitat i millora continuada de la qualitat.

L’aprenentatge en gestió empresarial s’estén a diferents àrees: l’economia, l’organització de la producció, la política d’empresa, l’organització del treball i dels recursos humans, la gestió de la innovació, el màrqueting, la logística, però alhora també aborda àrees pròpies de l’enginyeria, com ara l’automatització i el control industrial, les tecnologies mediambientals, l’enginyeria de materials, l’enginyeria de fluids, etc.

En acabar el Grau en Enginyeria en Organització Industrial i Logística:

  • tindràs una visió integral de l’empresa, tant des del punt de vista estratègic com operatiu de l'organització, que et capacitarà per a conduir l’empresa o qualsevol de les seves àrees funcionals (tècnica, organitzativa i humana) cap a la millora continuada de la qualitat.
  • podràs assessorar, projectar, fer funcionar, mantenir i millorar sistemes de producció, estructures, instal·lacions, processos i dispositius, amb la finalitat d’incrementar-ne l’eficiència.
  • estaràs en condicions d’utilitzar de forma equilibrada i compatible la tècnica, la tecnologia, l’economia i la sostenibilitat, degut a la capacitat per comprendre la complexitat dels fenòmens econòmics i socials tant a nivell d’economia de proximitat com a nivell d’economia global.
  • podràs incorporar-te a equips de treball nacionals i internacionals, en contextos disciplinaris diversos, gràcies a les competències transversals adquirides.

Les principals sortides professionals del Grau en Enginyeria de l'Organització Industrial i Logística són:

  • Direcció d'operacions: planificació, gestió, control i coordinació del flux de materials i la informació associada, des dels proveïdors fins al client final.
  • Gestió de projectes: disseny, redacció, pressupost, planificació, desenvolupament i control, coordinació de recursos i equip, millora de productes i serveis.
  • Administració i direcció d'empreses: concepció i planificació de polítiques, estratègies i objectius, gestió de recursos humans materials, econòmics i financers, gestió de la qualitat.
  • Gestió de la innovació: desenvolupament de nous productes, serveis, processos i negocis.
  • Consultoria i gestió del coneixement: transferència de coneixement i experiències per facilitar la formació, aprenentatge, millora i actualització de la capacitat tecnològica de l'empresa.