Part superior de la pàgina
Inici del Contingut

Fitxa

Denominació
Grau en Enginyeria en Organització Industrial i Logística
Branca de coneixement
Branca d'enginyeria i arquitectura
Any d'inici
2018-2019
Règim de dedicació
Temps complet / Temps parcial
Modalitat
Presencial
Crèdits ECTS
240 CTS
Idioma d'impartició
Català, Castellà, Anglès
Places
40
Preu ECTS
Preus públics aprovats per la Generalitat de Catalunya per a cada curs acadèmic
Secretaria
Secretaria de l'EPS