Part superior de la pàgina
Inici del Contingut

Fitxa

Denominació
Grau en Enginyeria en Organització Industrial i Logística
Branca de coneixement
Branca d'enginyeria i arquitectura
Any d'inici
2018-2019
Internuniversitari
No
Règim de dedicació
Temps complet / Temps parcial
Modalitat
Presencial
Crèdits ECTS
240 CTS
Idioma d'impartició
Català, Castellà, Anglès
Places
40
Curs acadèmic
Calendari acadèmic EPS
Preu ECTS
Preus públics aprovats per la Generalitat de Catalunya per a cada curs acadèmic. Estudis amb coeficient d'estructura docent C http://www.udl.cat/ca/serveis/aga/matricula/preus http://www.udl.cat/ca/serveis/aga/matricula/importaproximat_graus/index.html
Coordinador/a
Carla Vintró Sánchez
Secretaria
Secretaria de l'EPS