Part superior de la pàgina
Inici del Contingut

Fitxa

Denominació
Grau en Enginyeria en Organització Industrial i Logística
Branca de coneixement
Branca d'enginyeria i arquitectura
Any d'inici
2018-2019
Internuniversitari
No
Règim de dedicació
Temps complet / Temps parcial
Modalitat
Presencial
Crèdits ECTS
240 CTS
Idioma d'impartició
Català, Castellà, Anglès
Places
40
Curs acadèmic
2019/2020
Preu ECTS
Preus públics aprovats per la Generalitat de Catalunya per a cada curs acadèmic. Estudis amb coeficient d'estructura docent C http://www.udl.cat/ca/serveis/aga/matricula/preus http://www.udl.cat/ca/serveis/aga/matricula/importaproximat_graus/index.html
Coordinador/a
Carla Vintró Sánchez
Secretaria
Secretaria de l'EPS